• Hỗ trợ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách, pháp luật về lao động.
  • Giới thiệu việc làm, cung ứng, tuyển dụng lao động.
  • Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
  • Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
  • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
  • Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

ĐỊA CHỈ: SỐ 55, MẬU THÂN, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG

Video

Thông tin tuyển dụng việc làm

Tuyển sinh đào tạo

Bảo hiểm thất nghiệp

Liên hệ

Đăng ký trực tuyến

Tin tức

Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Long có chức năng:

Thông báo

THÔNG BÁO
TIN MỚI

* Tiếp nhận, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 1.075 người

* Tổ chức Ngày hội việc làm “Kết nối doanh nghiệp hỗ trợ, tư vấn giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên”

* Tích cực triển khai các giải pháp kết nối việc làm giữa người sử dụng lao động với người lao động

* Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long khai giảng lớp đào tạo nghề hàn cho người lao động

* Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp

* Triển khai nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Vĩnh Long năm 2022 

Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Hợp đồng tại Đài Loan

VIỆC LÀM TRONG NƯỚC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Ngày đăng: 20/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Ngày đăng: 15/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Ngày đăng: 15/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Ngày đăng: 14/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Ngày đăng: 14/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Ngày đăng: 12/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

(Ngày đăng: 12/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Ngày đăng: 07/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Ngày đăng: 07/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Ngày đăng: 06/09/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm trực tuyến tại
Trung tâm DVVL Vĩnh Long vào ngày 15/03/2022

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng